.

Vodní nádrž Trnávka - klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2016-2019) - dle Krajské hygienické stanice kraje Vysočina:

kvalita vody Krajská hygienická

 

Aktuální informace ke kvalitě vody najdete zde:

http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/vn-trnavka.php